Отворена врата

Отворена врата у школи представљају школски термин који означава време које наставници, учитељи и сви запослени у школи могу да посвете ђачким родитељима ради успешне сарадње и праћења ученика. Сви наставници и учитељи имају одређен термин у недељи који представља резервисано време наставника за родитеље ђака. Отворена врата су веома корисна и омогућавају  родитељима да имају бољи увид у рад и напредовање свог детета. Могу са наставником да попричају о проблемима са којима се деца сусрећу у усвајању градива неког предмета, или да се посаветују како да деци помогну да боље напредују. Такође, веома је важно да родитељи у четири ока обавесте одељењске старешине о свим здравственим проблемима (ако их има), или о породичним ситуацијама, као и о условима у којима дете живи. Све ово има за циљ да наставници имају детаљан увид у личност сваког ученика, како би имали правилан приступ у раду са њима.

Термини отворених врата за сваког наставника доступни су вам на нашем сајту, као и на огласној табли у холу школе. Замолили бисмо све родитеље да приликом доласка у школу испоштују ове термине наставника и учитеља предвиђене за рад са родитељима.

План индивидуалних састанак и разговора са родитељима за школску 2023/24. годину