Вредновање

У периоду од 04.10. до 06.10.2022. године у ОШ „Владимир Перић Валтер“ спроведено је спољашње вредновање школе од Тима за спољашње вредновање Школске управе Ужице.

Тим је извршио процену свих области дефинисаних стандардима квалитета рада школе, процену остварености свих стандарда и показатеља квалитета и процену општег квалитета рада школе.

Достављен је Извештај о спољашњем вредновању школе који можете погледати – овде.

План за унапређивање квалитета рада школе донет након поступка спољашњег вредновања можете погледати – овде.