Ученик генерације

Као посебан облик признања у току школовања, на крају другог полугодишта Наставничко веће проглашава једног ученика завршног разреда за ученика генерације, похваљује га и награђује га у складу са Правилником.

Циљ проглашавања ученика генерације је васпитно деловање на ученике, истицање позитивних примера, подстицање ученика на што боље учење, владање, постизање што бољих резултата у наставним и ваннаставним активностима и развој позитивних особина ученика.

Правлиник о избору ученика генерације ОШ „Владимир Перић Валтер“ можете преузети овде.