За родитеље

ЕС ДНЕВНИК – портал за родитеље

Када родитељ приступи порталу Мој есДневник, на адреси https://moj.esdnevnik.rs, потребно је да добијене приступне параметре (корисничко име: то је имејл адреса, која је била и услов за генерисање налога; и привремене лозинке, коју би родитељ требао за измени, при првом логовању на портал.

Родитељ види све податке из есДневника који се односе искључиво на његово дете, а ако има двоје или више деце у истој школи, па чак и у различитим школама (основним или средњим), ако се у свакој од њих користи есДневник и ако су у свакој унети сви потребни подаци, он може да види дневнике своје деце и да врши избор за које дете жели да погледа оцене, када их је дете добило и на који начин, изостанке – оправдане и неоправдане, примедбе о владању, похвале, васпитно-дисциплинске мере…

Пре него што приступите порталу Мој есДневник, погледајте видео-упутство које вам приказује могућности портала.