Помоћно-техничко особље

Домар/мајстор одржавања Бранко Бојовић
Помоћни радник Миленко Коловић

Борка Чпајак

Чистачица  

Јелисава Баковић

Семира Бећовић

Станимир Дерикоњић

Радованка Коловић

Драгана Пјановић

Стеван Рековић

Јованка Ружић

Гордана Самарђић

Хајрудин Суљевић

Милахета Халиловић