Предметна настава

Наставни предмет: Име и презиме наставника:
Српски језик/Српски језик и књижевност Ирена Андрејић

Горица Марковић

Насиха  Мутабџија

Дејана Ракоњац

Рамиза Турковић

Енглески језик Јасмина Балтић

Марија Вуковић

Марица Мијаровић

Бојана Брашанац-Рајков

Љиљана Савић

Нада Чичић

Немачки језик Елзана Кукуљац

Јелена Пушица

Историја Зоран Филиповић

Наџија Хаџагић

Географија Вељко Думић

Вујадин Обрадовић

Медрета Ризвић

Биологија Биљана Бојовић

Милка Новосел

Светлана Цупарић

Физика Слободанка Новосел

Мирослав Филиповић

Хемија Невзета Рондић

Светлана Цупарић

Математика Рефик Мекушић

Горица Зејак

Златан Куртовић

Весна Чоловоћ

Информатика и рачунарство Марица Цаковић
Техника и технологија, Техничко и информатичко образовање Асим Малагић

Млађен Новосел

Ликовна култура Зоран Словић

Милош Сокић

Музичка култура Едмира Хаџагић

Маида Суџук

Физичко и зравствено васпитање, Физикчо васпитање и Изабрани спорт Азра Бјелак

Санела Кукуљац

Радован Петрић

Драгољуб Шћепановић

Грађанско васпитање Фарук Алендаревић
Верска настава – исламска Ареф Дураковић

Биран Челебић

Верска настава – православна Радан Драгутиновић

Игор Ерић

Никола Перковић