Управа школе

 

УПРАВА ШКОЛЕ  

Милинко Мићовић – директор

 

Биљана Бојовић  – помоћник директора

 

Плема Хаџифејзовић  – секретар

 

АДМИНИСТРАЦИЈА  

Зоран Зејак –шеф рачуноводства

 

Марко Мићовић – благајник

 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ  

Татјана Вуксановић – стручни сарадник психолог

 

Селма Турковић   – стручни сарадник педагог

 

Невзета Рондић  –стручни сарадник библиотекар

 

Ирена Андејић     – стручни сарадник библиотекар