Остваривање образовно – васпитног рада учењем на даљину

У циљу остваривања права детета на образовање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима, кроз остваривање образовно – васпитног рада учење на даљину, с обзиром на то да привремено обустављање непосредне наставе у школама не значи и обустављање образовно – васпитног рада са ученицима. Комплетан допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја можете прочитати овде.

Почетак реализације образовно – васпитног рада учењем на даљину је 17. март 2020. године.

План остваривања образовно – васпитног рада учења на даљину ОШ „Владимир Перић Валтер“ доносиће недељно и објављивати на сајту школе.