Помоћно-техничко особље

Домар/мајстор одржавања

Бранко Бојовић
Горан Шапоњић

Помоћни радник

Борка Чпајак
Чистачица
 Јелисава Баковић
Семира Бећовић
Радованка Коловић
Драгана Пјановић
Јованка Ружић
Гордана Самарџић
Хајрудин Суљевић
Милахета Халиловић
Фахра Бећировић
Мира Цмиљановић
Олгица Потежица