Почетак нове школске 2018/19. године

 

Настава у школској 2018/19. години почиње 03. септембра 2018. године.

Настава се изводи у две смене, према следећем распореду:

             Прва смена („А“)

од  07:30 до 13:45 часова

        Друга смена („Б“)

од  13:00 до 19:05 часова

                   I 1, 2, 3, 4                    II 1, 2, 3, 4
                 III 1, 2, 3, 4                  IV 1, 2, 3, 4
                 V 1, 2, 3                  V 4, 5
                VI 1, 2                  VI 3, 4, 5
               VII 1, 2, 3                  VII 4, 5
               VIII 1, 2                 VIII 3, 4, 5

Настава у издвојеним одељењима се одвија по следећем распореду:

ИО Залуг- прва смена ( I и III разред) , друга смена ( II и IV разред)

ИО Душманићи – прва смена

ИО Кучин- прва смена