Управа школе

УПРАВА ШКОЛЕ

Милинко Мићовић – директор

Биљана Бојовић  – помоћник директора

Плема Хаџифејзовић  – секретар

АДМИНИСТРАЦИЈА

Љубиша Веруовић –шеф рачуноводства

Марко Мићовић – благајник

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Татјана Вуксановић – стручни сарадник психолог

Селма Турковић   – стручни сарадник педагог

Невзета Рондић  –стручни сарадник библиотекар

Ирена Андејић     – стручни сарадник библиотекар