Остала документа

Развојни план – преглед

Анекс Развојног плана 2019-2020. г.- преглед

Анекс Развојног плана 2020-2021. г.– преглед

Анекс Развојног плана 2021-2022. г.– преглед

Извештај о раду Стручног актива за Развојно планирање 2018-2019. г. – преглед

Извештај о раду Стручног актива за Развојно планирање 2019-2020. г. – преглед

Извештај о раду Стручног актива за Развојно планирање 2020-2021. г. – преглед

Извештај о раду Стручног актива за Развојно планирање 2021-2022. г. – преглед

Извештај о раду Стручног актива за Развојно планирање 2022-2023. г. – преглед