Међународно истраживање ТАЛИС 2024

Наша школа је учествовала у четвртом међународном истраживању о настави и учењу (ТАЛИС 2024). ТАЛИС спроводи Организација за економску сарадњу и развој (ОЕЦД). Потписник реализације ове студије у Републици Србији је Министарство просвете, а носилац истраживања је Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.

ТАЛИС је међународно признато валидно и поуздано истраживање о настави и учењу. Уједно је највеће и најопсежније међународно истраживање о наставницима и њиховим условима рада. Ово истраживање нуди прилику наставницима и директорима да дају допринос анализи образовања и развоју образовних политика. Образовни систем Републике Србије учествује у овом истраживању заједно са више од 50 других образовних система.

Међународна поређења у ТАЛИС-у  омогућују учесницима да препознају заједничке изазове и да уче из другачијих приступа образовним политикама. Директори и наставници су обезбедили информације у вези са наставом и учењем које се тичу њиховог образовања и стручног усавршавања, професионалне и педагошке праксе, перцепције занимања и институционалног окружења и управљања и савремених питања у оквиру образовних система као што су: различитост и једнакост, социјални и емоционални развој ученика, употреба технологија у образовне сврхе и учење о животној средини и одрживом развоју.