Пробни завршни испит

Пробни завршни испит за ученике осмог разреда изводи се 22. и 23.3.2024. године. У петак, 22.3, од 12 до 14 часова, ученици раде тест из математике, а у суботу, 23.3. из српског, односно матерњег језика (9-11 часова) и изабраног предмета (11.30-13.30 часова).

Циљеви спровођење пробног завршног испита су самопроцена знања ученика у односу на очекиване исходе учења на крају основне школе и упознавање ученика са процедурама везаним за реализацију завршног испита.