Пројекат „Заједно и безбедно кроз детињство“

У оквиру пројекта „Заједно и безбедно кроз детињство“ који заједно организују Министарство просвете и Министарство унутрашњих послова, полицијске службенице Драгана Љујић Радовић и Сандра Несторовић су у одељењима осмог разреда реализовале радионицу „Превенција вршњачког насиља у стварном и виртуелном окружењу“. Циљеви радионице били су препознавање различитих видова насиља и дискриминације, разумевање последица насилног понашања у стварном и виртуелном окружењу, усвајање стратегије за помоћ другима у невољи и вештина ненасилног решавања конфликата, развијање саосећања и информисање о начинима помоћи, подршке и заштите.

У групама, ученици су решавали конкретне задатке везане за реаговање и поступање у ситуацијама које садрже елементе насиља. За ученике је организован и квиз знања, а најуспешнији су награђени беџевима.