УПИС ПРВАКА

Основна школа „Владимир Перић Валтер“ у Пријепољу, обавештава родитеље деце рођене од 1.марта 2012. до 28. фебруара 2013. године да ће се упис и тестирање вршити у периоду АПРИЛ-МАЈ (у Педагошко-психолошкој служби школе).

Родотељи ће са позиве са заказаним термином и наведеном неопходном документацијом добијати преко вртића.

Најсрдачније честитке за упис детета у први разред и лепе жеље за успешно школовање!

Напомена: ове године родитељи нису у обавези да школи Извод из матичне књиге рођених достављају у папирној форми, већ да поднесу захтев да школа у њихово име документ прибави електронским путем.