Почетна

 

                  Основна школа „Владимир Перић Валтер“ Пријепоље, ул.Санџачких бригада бр.13,

                                                                ПИБ 100809255, Мат.бр. 07111304, жиро рачун 840-23660-55 ,

                                                                           тел.033/712-325 и 033/715-325, факс 033/2100-035 ,

                                                                                                   e-mail: vpvalterpr@gmail.com

 

Линкови ка сајту:

rasporednastave.gov.rs